Priser og Info

Avderøds Private Pasningsordning

                                                                                             tid til nærvær og omsorg

 

Priser og tilskud

 

I 2021 er forældrenes månedlige egenbetaling for en plads i Avderøds Private Pasningsordning 3.000 kr. Fredensborg Kommunes tilskud for de 0 til 2-årige pr. måned i 2021 udgør 7.140 kr. Det samlede månedlige beløb der skal indbetales til børnepasseren er 10.140 kr. Som forældre skal man være opmærksom på at tilskuddet kan variere fra kommune til kommune.  

Tilskuddet er skattefrit for forældrene og kan variere fra år til år. Frit valg ordningen er for børn i alderen 24 uger og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven. Forældre skal ansøge kommunen om tilskud.

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilskud, samt kontrakt/pasningsaftale mellem forældre og børnepasser, udfærdiger vi i fællesskab.

Den månedlige betaling til børnepasseren sker forud og skal være til børnepasserens rådighed hver den sidste hverdag i måneden, første gang den 30. i måneden før barnet starter i pasningsordningen. Der indbetales i alle 12 måneder om året. Beløbet indsættes på børnepasserens konto som er noteret i kontrakten. Husk at anføre ”barnets navn”.

Når beløbet er indgået, udfærdiger børnepasseren en afregning/kvittering for betalingen. Afregningen sendes til Fredensborg Kommune pr. mail, med kopi til forældrene. Indenfor tre hverdage indsætter Fredensborg Kommune tilskuddet på moderens konto.

Ved manglende betaling kan aftalen opsiges uden varsel.

 

Søskenderabat

Er der søskende beregner Fredensborg Kommune automatisk søskenderabat, når barnet skrives ind hos Pladsanvisningen.

 

Regler for tilskud:

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt barnet er opskrevet til en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med én måneds varsel til den første i måneden og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at du har fået den ønskede plads i Avderøds Private Pasningsordning, da der kan være venteliste. Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på Dagplejekontoret i Fredensborg Kommune.

 

Børn med bopæl i andre kommuner:

Som privat pasningsordning jvf. fritvalg ordningen, kan vi modtage børn med bopæl i andre kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, kan den samlede pris ikke oplyses her. Tilskudsbeløbet får du oplyst i din bopælskommune.

 

Dette link henviser til Fredensborg Kommunes hjemmeside, hvor forældre kan finde information omkring private pasningstilbud:

Til forældre om privat pasning i Fredensborg Kommune

 

Prisen inkluderer

 

Prisen i Avderøds Private Pasningsordning inkluderer:

  • Fuld kost hele dagen (Dog ikke ved speciel kost)
  • Bleer, klude m.m
  • Barnevogn samt sele og andet udstyr
  • Udgifter til transport (offentlig + privat) samt autostole
  • Udgifter til aktiviteter

 

Måltider:

Indtil kl. 8 vil børnene blive tilbudt morgenmad, hvis de ikke har spist hjemmefra.

Om formiddagen tilbydes børnene frugt og brød.

Til frokost tilbydes børnene rugbrød med varieret pålæg og grønt til, dog vil børnene nogen dage blive tilbudt varm mad. Skal barnet have speciel kost, skal dette medbringes hjemmefra (hvis andet ikke er aftalt)

Om eftermiddagen tilbydes børnene igen frugt og brød.

Copyright © All Rights Reserved